top of page
Pine Corn

Om Holtegrenda Naturbarnehage

Holtegrenda Naturbarnehage eies og drives av Gro Tislevold. Den ligger på Holt i Stokke  i landlige og naturskjønne omgivelser.

Med skogen som nærmeste nabo, dyrker vi friluftslivet og boltrer oss i skog og mark. Vi tror at naturen er et spennende og stimulerende miljø for barna. Vi tror at de får brukt hele kroppen og alle sansene når de er mye ute i skog og mark. Dessuten tror vi at når vi gir barna gode opplevelser ute i naturen, blir de glad i å være ute, og glad i naturen. Barn som er glad i naturen - verner om den, og ønsker å ta vare på den!

Hovedmålet med arbeidet i Holtegrenda Naturbarnehage er at barna skal bli trygge, tillitsfulle og positive. Barnet skal ha et helhetlig utbytte av at det er omgitt av bevisste voksne som støtter og motiverer dem, og setter verden i system.

Vi legger stor vekt på å se det individuelle i hvert barn. Som mål har vi og hver dag å være sammen med hvert enkelt barn. Vi skal være der for den enkelte, trøste når det trengs og på den andre siden gi barnet utfordringer.

Barnehagen er privat eid og drevet med godkjenning for tilskudd fra det offentlige etter de retningslinjer som gjelder.

Alle barna er forsikret gjennom Sandefjord kommunes
fellesforsikring.

bottom of page